Poradenstvo

Vyhľadávanie práce pre občanov so ZP

V agentúre podporovaného zamestnávania pomáhame hľadať prácu občanom so ZP.

S klientom pracujeme individuálne, poradenstvo a pomoc poskytujeme po absolvovaní vstupného pohovoru.

 

UoZ sa dopredu objedná na čísle: +421 905 785 200, email: apzno@changenet.sk

 

Dôležité linky pri hľadaní zamestnania:


www.supz.sk

www.profesia.sk

www.unss.sk

www.nrozp.sk

www.upsvar.sk

www.employment.gov.sk

Partneri

partner1.jpg

partner2.jpg

partner3.jpg

partner4.jpg

partner5.jpg

partner6.jpg
© Copyright Agentúra Podporovaného Zamestnávania 2024. Všetky práva vyhradené!
Made by TRIAD Advertising.